ØKONOMI

ØKONOMI

Tranehøj er en andelsforening. Før man flytter ind, indbetaler man et depositum svarende til tre måneders husleje. Bliver man på et tidspunkt andelshaver, indgår depositum i ens andel (50.000 kr. per voksen).

Vi har ikke fælles økonomi, men vi deles om de fleste udgifter.

 • Renter og afbetaling på kreditforeningslån, kassekredit og andre lån
 • Skatter, afgifter og gebyrer
 • El, vand og varme
 • Forsikring og Falck (indbo og bygninger)
 • Aviser
 • Kontingenter
 • Fibernet
 • Dyr
 • Have og plantage
 • Maskiner og trailere
 • Værksted
 • Vedligeholdelse og forbedringer
 • Fond (penge til initiativer, vi gerne vil støtte)

Hver boenhed koster 5.000 kr. om måneden. De resterende fællesudgifter deles vi om. Det er  p.t. 2.000 kroner per voksen og 750 per barn.

Fælles mad

Vi producerer en del af vores mad selv, men køber også økologisk i butikker og hos grossister. Fællesmaden koster 1.100 kr. pr. voksen og 550 kr. pr. barn over to år.