ØKONOMI

ØKONOMI

Tranehøj er en andelsforening. Før man flytter ind, indbetaler man et depositum pr. voksen svarende til tre måneders husleje. Pengene indgår i ens andel, når man bliver andelshaver – som oftest efter et år.

Vi har ikke fælles økonomi, men vi deles om de fleste udgifter.

 • Renter og afbetaling på kreditforeningslån, kassekredit og andre lån
 • Skatter, afgifter og gebyrer
 • El, vand og varme
 • Forsikring og Falck (indbo og bygninger)
 • Aviser
 • Kontingenter
 • Fibernet
 • Dyr
 • Have og plantage
 • Maskiner og trailere
 • Værksted
 • Vedligeholdelse og forbedringer
 • Fond (penge til initiativer, vi gerne vil støtte)

Fællesudgifterne deles ligeligt: 5.500 kr. pr. måned pr. voksen (2020) 
Man betaler selv for egen bil, offentlig transport, mobiltelefon, tøj, kulturforbrug, vin m.m.

Fælles mad

Vi producerer en del af vores mad selv, men køber også ind – i butikker og hos grossister.
Fællesmaden koster p.t. (2020) 1.100 kr. pr. voksen og 550 kr. for børn over to år.

Alt i alt koster det 6.600 kr. om måneden for en voksen at bo på Tranehøj – børn ’betaler’ kun for mad.