ØKONOMI

ØKONOMI

Tranehøj er en andelsforening. Før man flytter ind, indbetaler man et depositum pr. voksen svarende til tre måneders husleje. Pengene indgår i ens andel, når man bliver andelshaver.

Vi har ikke fælles økonomi, men vi deles om de fleste udgifter.

 • Renter og afbetaling på kreditforeningslån, kassekredit og andre lån
 • Skatter, afgifter og gebyrer
 • El, vand og varme
 • Forsikring og Falck (indbo og bygninger)
 • Aviser
 • Kontingenter
 • Fibernet
 • Dyr
 • Have og plantage
 • Maskiner og trailere
 • Værksted
 • Vedligeholdelse og forbedringer
 • Fond (penge til initiativer, vi gerne vil støtte)

Hver boenhed koster 5.000 kr om måneden. De resterende fællesudgifter deler vi ligeligt mellem os voksne. Det er  p.t. 1.875 kroner per voksen. Børn er gratis.

Fælles mad

Vi producerer en del af vores mad selv, men køber også økologisk i butikker og hos grossister. Fællesmaden koster 1.100 kr. pr. voksen og 550 kr. pr. barn over to år.