NATUR

Tranehøj ligger midt i et typisk dansk landbrugsland. Vi har udsigt til den drænede og opdyrkede Svinninge Vejle, som er den inderste del af den tørlagte Lammefjord. Her holder gæs og svaner til om vinteren. I området yngler mange rovfugle, og fra Tranehøj ser vi tit rød glente, rørhøg og havørn.

I en radius på 10 km har vi adgang til flere fine og varierede lokaliteter med skov, sø, eng, hede og kyst. Mod syd ligger Jyderupskovene og Stokkebjerg Hegn samt Skarresø med ynglende havørn og isfugl. Omkring søen er der en 11 kilometer lang vandrerute.

Fra Tranehøj tager vi ofte til stranden ved Eskebjerg Vesterlyng, der med sit vidstrakte, enestående landskab rummer et væld af naturtyper såsom hede, tørvemose, eng, strandeng, klit og enebærkrat. Vesterlyng har et rigt insektliv og er en af de bedste botaniske lokaliteter på Sjælland med flere orkidearter og sjældne arter som bakkesoløje, baltisk ensian og liden ulvefod. Havet ud for Vesterlyng er overvintringsplads for tusinder af ænder.

Nord for Havnsø ligger Sanddobberne og Vraget ud mod havet. Her er vadeflader og revler med mange rastende vadefugle. Endvidere er her overdrev, klit og strandeng.

I forlængelse af Sanddobberne rejser Bjergene sig – et kuperet landskab, der er skønt til en vandretur. Fra Vejrhøj, som er den højeste bakke 113 meter over havet, har man en fin udsigt over Sejerøbugten.

Længere væk er der fine lokaliteter såsom Tissø, Lille og Store Åmose samt Røsnæs. Og fra Havnsø (6 km væk) er der færger til Nekselø og Sejerø.

Nyttige links og inspiration, hvis man vil på tur:

Kort over Jyderupstien, som går tæt forbi Tranehøj til Kongskilde syd for Sorø: www.friluftsguiden.dk/

Skarresø rundt: www.jyderup.dk/det_kan_du/stisystem/

Eskebjerg Vesterlyng: www.fredninger.dk/fredning/eskebjerg-vesterlyng/

Bjergene og Sanddobberne:
Guide fra Naturstyrelsen

Folder om Bjergene.pdf

Naturbilleder fra Kalundborg Kommune: www.kalundborgnatur.dk