EL, VARME OG CO2

På Tranehøj har vi i tidens løb investeret i flere forskellige vedvarende energikilder, og vi producerer cirka seks gange så megen strøm, som vi selv forbruger. På varmesiden er vi næsten selvforsynende.

Solceller

Vi har to solcelleanlæg, der har været i drift siden hhv. 2011 og 2013. Noget af strømmen fra anlæggene bruger vi selv, og resten sælger vi til nettet. Investeringerne til anlæggene er tilbagebetalt og salget af strøm bidrager i dag til den overordnede økonomi i fællesskabet. 

Vindmølle

I 2015 fik vi bygget vores egen vindmølle på Tranehøj. Det blev muligt på grund af en speciel lovgivning, der tillader husstandsvindmøller på ejendomme, der ligger i landdistrikter. Kombinationen af vindmøllen og solcellerne gør, at vi nu på de fleste tidspunkter har egenproduceret strøm.

Varmepumper

På Tranehøj har vi en del forskellige varmepumper installeret. Dels har vi små “luft til luft”-varmepumper, som fungerer som supplerende varmekilder, og dels har vi tre “luft til vand”-varmepumper, der leverer varmt vand til radiatorer og brugsvand. Kombination af varmepumper med solceller/vindmølle giver rigtig god mening, da vi bruger vores egen strøm til at producere varme. På den måde er vi næsten selvforsynende med varme. Kun på vindstille vinternætter køber vi strøm udefra.

Solvarme

Allerede i 80’erne blev der installeret solvarmepaneler på Tranehøj. Selvom de nu er over 30 år gamle, producerer de stadigvæk varmt vand (mest om sommeren) som supplement til varmesystemet og som varmt brugsvand. I 2017 fordoblede vi antallet af solpaneler, så nu leverer solvarmen ca. 5% af vores årlige varmeforbrug.

Varmebesparelse

Vi har i mange år investeret i efterisolering af bygninger samt i genanvendelse af varme. F.eks. har vi et system der genanvender vandet fra bruseren, dvs. at varmen fra spildevandet bliver genanvendt til at forvarme brugsvandet. Fra 2008 og frem har vi formået at halvere varmeforbruget på Tranehøj. Det er et godt eksempel på, at den mest klimavenlige energi er den, vi lader være med at bruge.

CO2 aftrykket på Tranehøj

Vi er ret stolte af vores indsats for at minimere vores energiforbrug på Tranehøj. Udregninger har vist, at solcelleanlæggene, energibesparelserne og vindmøllen reducerer Tranehøjs CO2-udslip med ca. 15-20 tons CO2 om året. Vores samlede CO2-udledning til energiforbrug er helt nede på ca. 1 tons CO2 om året (eksklusiv transport), hvilket er lavt for en husholdning på 8-9 mennesker.

Vil du vide mere om diverse energiprojekter på Tranehøj, så skriv eller ring til Willi.