ANDELSFORENING

ANDELSFORENING

Tranehøj er en andelsforening

Andelsforeningens vedtægter er fundamentet og rammen for livet på Tranehøj, og de bygger på mange års erfaringer med at bo og leve kollektivt. Det er vigtigt at forstå, at vi er ikke en andelsboligforening. Man ejer således ikke sin ’bolig’, så man kan ikke ’spare op i murstene’.

Husmødet er andelsforeningens højeste myndighed, og vi tilstræber at træffe beslutninger i enighed. Man kan først blive andelshaver (og dermed have stemmeret på husmøderne) efter at have boet på Tranehøj i mindst et år.

Alle voksne på Tranehøj deles om andelsforeningens udgifter.

Før man flytter ind, skal man indbetale 50.000 kr. pr. voksen. I prøveåret fungerer pengene som et depositum. Bliver man herefter andelshaver, overgår pengene til at være andel. Ved en evt. fraflytning betales depositum / andel tilbage i henhold til vedtægterne.

Når man bliver andelshaver, underskriver man en solidarisk hæftelse for andelsforeningens lån. Alle andelshavere er således selvskyldnerkautionister på kreditforeningslån og kassekredit.