ANDELSFORENING

ANDELSFORENING

Tranehøj er en andelsforening

Andelsforeningens vedtægter er fundamentet og rammen for livet på Tranehøj, og de bygger på mange års erfaringer med at bo og leve kollektivt. Det er vigtigt at forstå, at vi er ikke en andelsboligforening. Man ejer således ikke sin ’bolig’, så man kan ikke ’spare op i murstene’.

Husmødet er andelsforeningens højeste myndighed, og vi tilstræber at træffe beslutninger i enighed. Man kan først blive andelshaver (og dermed have stemmeret på husmøderne) efter at have boet på Tranehøj i mindst et år.

Alle voksne på Tranehøj deles om andelsforeningens udgifter.

Efter et år på Tranehøj har man mulighed for at blive  andelshaver. Alle andelshavere underskriver en solidarisk hæftelse for andelsforeningens lån og er således selvskyldnerkautionister på kreditforeningslån og kassekredit.