GÆSTER

Gæster

Tranehøj får mange besøg

Vi har venner der kommer og hjælper med i weekenderne eller i vores arbejdsuge  – eller som blot kommer for at nyde vores sted sammen med os.

De fleste beboere på Tranehøj har venner og familie andre steder i landet eller i udlandet, og et besøg varer ofte i flere dage. Derfor har vi valgt at have en hel gæstelejlighed og to store gæsteværelser.

Om sommeren har vi rigtig gode erfaringer med at have skønne og arbejdsomme ’woofere’ i vores arbejdsuge.

Cyklister og vandrende er velkomne til at benytte vores shelter.

Er I interesserede i at se vores sted, så skriv til beboer@tranehoej.dk