VISIONER

På Tranehøj bestræber vi os på at skabe synergi og samspil mellem tre slags fællesskaber:

Bofællesskabet, der hviler på lysten og viljen til at dele hverdagslivet med andre. Det handler om at deles om fælles opgaver og fælles glæder: mad og rengøring; vedligeholdelse og forbedring af bygninger og have; dagligdagens sociale liv og årets fester. Bofællesskabets vigtigste drivkræfter er interesse for hinanden, indføling og ansvarlighed.

Produktionsfællesskabet, der går ud på at producere kvalitetsprodukter til eget forbrug: grøntsager, frugt og kød. Det handler om glæden ved at dyrke økologiske grøntsager og frugt – og glæden ved at passe dyr, som får et godt liv, inden de skal spises. Produktionsfællesskabet kræver beslutninger, som rækker et godt stykke ind i fremtiden, så en vigtig drivkraft er fælles ejerskab og fælles forpligtigelse.

Interessefællesskabet, som vokser ud af ønsket om at leve et bæredygtigt, økologisk bevidst og globalt ansvarligt liv. Interessefællesskabets vigtigste drivkraft er engagement. Det handler om at bruge vedvarende ressourcer: el fra sol og vind, varme fra luften og vand fra regnen.

Det handler om at tilstræbe bæredygtigt forbrug, økologi og fairtrade, dvs. minimere ressourceforbruget ved at deles om maskiner, frysere, biler etc.; frigøre sig fra den naturødelæggende madindustri og forholde sig til produktionsbetingelserne for de varer, vi forbruger.

Det handler om en fælles bestræbelse på at handle i en verden fyldt med store udfordringer: global ulighed, sociale og politiske modsætninger, naturødelæggelse, fremmedfjendtlighed etc. Omsætte holdninger til praksis og bruge noget af fællesskabets ’overskud’ på aktiviteter uden for huset f.eks. engagement i politisk arbejde, flygtningevenner, organisering af lokale kulturtilbud eller kulturbesøg fra det Globale Syd på de lokale skoler.