LINKS

Tranehøj i medierne:

Artikel i SEAS-NVE’s magasin Energi & Bolig: Willi og Maria fortæller om livet på Tranehøj i SEAS NVE’s magasin Energi & Bolig (s. 16-21), efteråret 2016

Artikel i Tidskriftet Grøn Hverdag: Tranehøj er omtalt i en artikel i tidskriftet Grøn Hverdag

Artikel i Nordvestnyt: Familielivet og parforholdet har gode kår i kollektivet. Artikel i Nordvestnyt, december 2015


Kultur:

Jyderup Højskole: En lille højskole med stor betydning for lokalområdet.

Kulturhus Gimle er et lokalt, foreningsstyret kulturhus der bl.a. byder på verdensmusik og dokumentarfilm.

Kommunikationshøjskolen i Vallekilde ligger få kilometer fra Tranehøj.

Gennem Global Kids får Danmark, Vestsjælland og Tranehøj besøg af børne- og ungdomskulturgrupper fra den store verden, organiseret af Spor Media. Se, hvem der kommer på turne og følg projektet på Global Kids’ facebookside.


Biografer:

Mørkøv Kino: Mørkøv Kino’s Venner ejer selv Mørkøv Kino. Og har ca. 150 medlemmer deraf ca. 50 aktive, der passer den daglige drift.

Vig bio: Vig Bio’s Venner er en forening, der har til formål at drive Vig Bio og Vig Bio Café. Bestående af ca. 120 aktive og ca.300 passive medlemmer.

Kino Den Blå Engel: Den lokale biograf i Kalundborg.

Kulturbiografen Frysehuset i Holbæk er en ny biograf med fire sale.


Skoler:

Højbo Friskole: Mange trane-børn har gået på Højbo Friskole – et overskueligt og trygt skolemiljø med vægt kreativitet og specielt musik.

Firhøjskolen: Den lokale kommuneskole ikke langt fra Tranehøj.

Bregninge Bjergsted Friskole ligger på vej mod Kalundborg mellem Bregninge og Bjergsted.

Vallekilde-Hørve Friskole ligger lidt mod nord mellem Vallekilde og Hørve.


Miljø:

Det Økologiske Råd er en uafhængig organisation der arbejder for en økologisk bæredygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel. Det Økologiske Råd udgiver tidsskriftet Global Økologi.

NOAH er en græsrodsorganisation, der ønsker at forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljø-ødelæggelsen og dens årsager – og anvise alternativer.

Landsforeningen Praktisk Økologi arbejder for at fremme økologisk dyrkning og levevis, dels ved at ved at påvirke beslutningstagere og dels ved at oplyse om økologi i praksis. Landsforeningen Praktisk Økologi udgiver tidsskriftet Praktisk Økologi.

Økologisk Landsforening er et fællesskab for landmænd, virksomheder og forbrugere. Økologisk Landsforening arbejder for at styrke forskning i økologisk jordbrug, udvikling af nye fødevarer og forbrugernes adgang til økologiske fødevarer.


Naturoplevelser:

Sjællandsleden: “Nordsøvandreruten”, over 6000 km vandrerute i Nordsølandene.


Kommune og region:

Kalundborg Kommune.

Region Sjælland.


Kollektiver:

Landsforeningen af Økosamfund (LØS) er en forening for erfaringsudveksling mellem og udbredelse af øko-samfund og ønsker desuden at inspirere andre til en mere bæredygtig levevis. Tranehøj er medlem af LØS.

Foreningen til Kollektivernes Fremme arbejder for at udbrede kendskabet til kollektive boformer, hjælpe nye kollektiver igang og gøre det nemmere og mere attraktivt at bo i kollektiv.

Global Ecovillage Network

Radical Routes

WWOOF – Worldwide Opportunities on Organic Farms