DYRENE

DYRENE

Det er en rar tanke, at fårene spiser gulerodstoppene og de afskårne grene fra æbleplantagen, at hønsene spiser billerne i plantagen og madresterne fra aftensmaden, og at vi spiser både lammene, æggene og kyllingerne.

Fårene og hønsene leverer desuden gødning til kartoflerne og gulerødderne.

I tillæg er det en god ting for både børn og voksne at leve et sted, hvor vi har både ansvar for og glæde af dyr - også dem, vi ikke spiser. Vi har fem moderfår (Gotlænder) en vædder og en bede samt godt 20 høns.

Om foråret er her et leben af legende lam. Fårene er nemme at passe, men elhegnet omkring markerne kræver en del arbejde, så det kan holde både springfår og kåde lam inde, hvor de skal være.

Hønsene går i æbleplantagen og lægger om foråret og sommeren et væld af æg, og vi kan føle os meget rige. De laver også kyllinger, som vi mås slagte nogen af for ikke at få for mange.

I løbet af sommeren bliver fårene flyttet fra græsmark til græsmark. Så kan græsset nå at gro op igen, og vi undgår at skulle pløje og så nyt. Det er rigtig godt for CO2-optaget. Vi høster også hø fra en af markerne, så vi ikke behøver at købe meget vinterfoder. Vores får bidrager derfor ikke meget til CO2-udslippet.

Når et moderfår har levet et godt langt liv, bliver hun til spegepølser, som slagteren laver. Slagtningen af får og lam foretages professionelt, og vi skal blot hjælpe til og putte i poser.